Ascanius-slægten fra 1572 til 1963

Hermed præsenteres udsnit af slægtsbog om Ascanius-slægten.

Materialet er indsamlet i perioden 1987-1999 ved besøg i kirker, skoler, gårde og på
Lokalhistoriske arkiver, hvortil kommer oplysninger, foto og andet materiale modtaget fra
andre der interesserer sig for familien.

Udgangspunktet for arbejdet med slægtsbogen er en stamtavle, som min mor og far fik i
bryllupsgave i 1942, som er udarbejdet af min mors onkel, der var førstelærer på Fyn.
Navnet Ascanius er en latinisering af bynavnet Assens, og den første der tog navnet var
den unge præst Henrik Christensen der kom fra Assens og blev præst i Blistrup i 1640.

Jeg har tidligere givet udsnit af slægtsbogen til de lokalhistoriske arkiver og personer jeg
har samarbejdet med, men da der på det seneste har vist sig en bredere interesse for
materialet har jeg valgt at lægge det det på nettet til oplysning for andre der interesserer sig
for Ascanius-slægten.

Det skal bemærkes at en del navne i materialet er slettet, og at det omfattende afsnit om
min morfar og mormor er reduceret betragteligt - for ikke at træde nogen for nær.


Med venlig hilsen

Henrik Ascanius


Marts 2011.